Βιβλιοθήκη του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών
Βιβλιοθήκη του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών
Βιβλιοθήκη του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών